home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Powiat mikołowski
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Mikołów, ul. Wyszyńskiego

Rok powstania: 1873

Postument: Podstawa trzyelementowa, z wysuniętą środkową częścią. Dolny element ma formę grubej stopki. Na nim płyta zwężająca się ku górze wklęsłym łukiem. Środkowy element podstawy wyższy. Na jego froncie profilowana, prostokątna płycina z wyrytą datą 1873. Pod górną częścią podstawy gruba płyta zwężająca się łamanym esowatym profilem. Górny element podstawy znacznie wyższy. Jego środkowa, wysunięta część ujęta w ramkę. Boczne części tego elementu zdobione w górze wolutami. Gzyms podstawy prosty, złożony z trzech schodkowo ułożonych płyt. Cokół wąski, wysoki, przedzielony daszkowym gzymsem na dwa nierównej wysokości piętra. Front obu pięter zdobiony ramkami. W górze cokół obwiedziony listwą. Gzyms cokołu z wygięciami, wielokrotnie profilowany od dołu. W polach wygięć ośmioramienne rozetki.

Figury: Dwie figury na prostych stopniach ustawione na gzymsie podstawy, po bokach cokołu. Przy prawym boku Matka Boża z lekko przechyloną głową. Lewą rękę złożyła na piersiach, prawą unosi do głowy. Po drugiej stronie św. Jan Ewangelista, stoi wyprostowany zwrócony w stronę krzyża. Dłonie unosi do modlitwy.

Krzyż: Krzyż na łukowo zwężającej się stopce odciętej małym, daszkowym gzymsem. Ramiona krzyża zakończone w strzałkę. Figura Chrystusa pełna, z zaciśniętymi dłońmi. Kamienny kartusz INRI w układzie pionowym, łamany, z odwiniętą dolną krawędzią.

Otoczenie: Krzyż stoi na cmentarzu, pomiędzy nagrobkami. Podniesiony na czterech grubych płytach.

Uwagi:

Stan: Krzyż wymaga remontu.

Boża Męka - Mikołów, ul. Wyszyńskiego

Boża Męka - Mikołów, ul. Wyszyńskiego Boża Męka - Mikołów, ul. Wyszyńskiego
Boża Męka - Mikołów, ul. Wyszyńskiego Boża Męka - Mikołów, ul. Wyszyńskiego
Boża Męka - Mikołów, ul. Wyszyńskiego Boża Męka - Mikołów, ul. Wyszyńskiego
Boża Męka - Mikołów, ul. Wyszyńskiego Boża Męka - Mikołów, ul. Wyszyńskiego