home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Powiat mikołowski
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Wyry, ul. Pszczyńska

Rok powstania: ok. 1860

Postument: Podstawa krzyża jest zakopana w ziemi (albo zniszczona). Z ziemi wystaje górna część cokołu. Na jego froncie ślady płyciny z wyciętymi narożnikami oraz ślady po prostokątnej tablicy. Masywny gzyms cokołu z wygięciami, wielokrotnie profilowany od dołu. W polach wygięć cokołu ośmioramienne rozetki.

Figury: Figury brak.

Krzyż: Krzyż na łukowo zwężającej się stopce, od której odcięty jest listwą. Belka krzyża lekko zwęża się ku górze. Ramiona krzyża zakończone w strzałkę. Kamienna figura Chrystusa mała, spłaszczona, o uproszczonych formach. Mały metalowy kartusz INRI, w układzie poziomym, jest wtórny.

Otoczenie: Krzyż stoi w ziemi, nie zabezpieczony, obok skrzyżowania.

Uwagi:

Stan: Zły.

Boża Męka - Wyry, ul. Pszczyńska

Boża Męka - Wyry, ul. Pszczyńska Boża Męka - Wyry, ul. Pszczyńska
Boża Męka - Wyry, ul. Pszczyńska Boża Męka - Wyry, ul. Pszczyńska