home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Powiat mikołowski
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Wyry, ul. Zbożowa

Rok powstania: 1889

Postument: Podstawa dwuczęściowa. Dolna część podstawy w formie sześcianu ze skośnie ściętymi górnymi krawędziami. W górnej części frontowej ściany podstawy prostokątna płycina. W niej współczesna drewniana tablica z odręcznym napisem: Któryś cierpiał na nas rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami Maryjo Królowo Polski módl się za nami którzy się do Ciebie uciekamy 1889. Druga część podstawy jest w formie niskiego, prostego bloczka. Na nim płyta zwężająca się kowadełkowo. Cokół z bardzo płytką wnęką o łukowym zwieńczeniu. W górze cokół obwiedziony cienką listwą. Gzyms cokołu z obszernymi wygięciami podciętymi wklęsłym profilem. W polach wygięć ośmioramienne rozetki.

Figury: We wnęce cokołu figura Matki Bożej na półkolistym stopniu zakończonym gałką. Maria stoi z pochyloną głową i dłońmi złożonymi do modlitwy. Figura jest pokryta wieloma warstwami farby.

Krzyż: Krzyż drewniany, na kostkowej stopce o ściętych górnych krawędziach. Ramiona krzyża zakończone koniczynowo. Figura Chrystusa spłaszczona. Blaszany kartusz INRI w układzie poziomym, falowany, znacznie wystający poza belkę.

Otoczenie: Krzyż stoi na rozdrożu, pod starym kasztanowcem.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Boża Męka - Wyry, ul. Zbożowa

Boża Męka - Wyry, ul. Zbożowa Boża Męka - Wyry, ul. Zbożowa Boża Męka - Wyry, ul. Zbożowa
Boża Męka - Wyry, ul. Zbożowa Boża Męka - Wyry, ul. Zbożowa