home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Powiat mikołowski
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Łaziska Górne, ul. Kościelna

Rok powstania: 1916

Postument: Podstawa dwuczęściowa, schodkowa. Dolny schodek ma ścięte górne krawędzie, górny ma krawędzie wykrojone łukowo. Cokół szeroki, niski. Na jego froncie płycina zwieńczona łukowo. W płycinie namalowana inskrypcja: In cruce salus! 1916 [W krzyżu zbawienie]. Gzyms cokołu w formie odwróconego grzybka, położony na kilkuwarstwowej płycie zwężającej się ku dołowi esowatym profilem.

Figury: Krzyż nie posiada figur.

Krzyż: Krzyż na sześciennej stopce z kryształowymi przyporami ścian. Belki krzyża lekko fazowane, z ostrogami, zakończone prosto. Figura Chrystusa drobna, z silnie rozłożonymi rękami i otwartymi dłońmi. Kartusz INRI w układzie poziomym, wąski, ułożony skośnie, falowany, z wyciętymi brzegami.

Otoczenie: Krzyż stoi wśród gęstych zarośli na skraju terenu kościelnego, tuż za ogrodzeniem, od strony ulicy.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Boża Męka - Łaziska Górne, ul. Kościelna

Boża Męka - Łaziska Górne, ul. Kościelna Boża Męka - Łaziska Górne, ul. Kościelna Boża Męka - Łaziska Górne, ul. Kościelna
Boża Męka - Łaziska Górne, ul. Kościelna Boża Męka - Łaziska Górne, ul. Kościelna
Boża Męka - Łaziska Górne, ul. Kościelna