home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Powiat mikołowski
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Łaziska Górne, ul. Kościelna

Rok powstania: 1893

Postument: Podstawa jednoelementowa, na grubej stopce. Środek podstawy i cokołu jest grubszy, co daje rzut krzyża. Na wysuniętym froncie podstawy wyryta inskrypcja: Ratuj duszę twoją Na pamiątkę MISYI ŚWIĘTEJ 1948 1910 1934. Na bocznych częściach tej ściany kolejne daty misji do 2014 r. Na podstawie dwie płyty, dolna, podcięta, o wałkowym profilu i górna o profilu kowadełkowym. Front cokołu zdobiony profilowanymi płycinami. Po bokach wąskie płyciny o ostrołukowych zwieńczeniach, środkowa płycina szeroka, o zwieńczeniu trójlistnym ostrym. W środkowej płycinie wyryta inskrypcja: Panie w ręce twoje oddajęm Ducha mego 1893. W szczycie płyciny zdobienia w formie rozetki i promieni. Ponad środkową płyciną kolejna płycina o trójkątnym zwieńczeniu zdobiona reliefem w formie kwiatonu. Boczne elementy cokołu są niższe, zwieńczone daszkowymi gzymsami. Górna część cokołu wyższa, zwieńczona schodkowo. W środkową płycinę cokołu wmontowana metalowa latarnia.

Figury: Na gzymsach bocznych elementów cokołu, u stóp krzyża, dwie figury na wielobocznych stopniach. Przy prawym boku krzyża Matka Boża z pochyloną głową i dłońmi złożonymi na podołku. Po drugiej stronie św. Jan Ewangelista z dłońmi splecionymi na wysokości piersi, wpatrzony w górę.

Krzyż: Krzyż na słupowej podstawie zwieńczonej daszkowym gzymsem. Krzyż jest drewniany, z wyciętymi krawędziami. Figura Chrystusa duża, pełna. Blaszany, falowany kartusz INRI, w układzie poziomym, umieszczony na skrzyżowaniu belek.

Otoczenie: Krzyż stoi na wybrukowanym placyku przed głównym wejściem do kościoła. Zwrócony w stronę kościoła. W tle posadzone ozdobne krzewy.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Boża Męka - Łaziska Górne, ul. Kościelna

Boża Męka - Łaziska Górne, ul. Kościelna Boża Męka - Łaziska Górne, ul. Kościelna Boża Męka - Łaziska Górne, ul. Kościelna
Boża Męka - Łaziska Górne, ul. Kościelna Boża Męka - Łaziska Górne, ul. Kościelna
Boża Męka - Łaziska Górne, ul. Kościelna Boża Męka - Łaziska Górne, ul. Kościelna