home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Powiat mikołowski
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Zawiść, ul. Łąkowa

Rok powstania: 1897

Postument: Podstawa trzyelementowa. Dolny element podstawy w formie stopki ze ściętymi górnymi krawędziami. Na jej lewym boku podpis budowniczego: K. Pokorny Kattowitz. Środkowa część podstawy bez ozdób. Na niej podcięta płyta o esowatym profilu. Górna część podstawy wysoka. Na jej froncie profilowana płycina z liściasto wyciętymi narożnikami. W płycinie inskrypcja: Boże błogosław nasze ziemie. / Proszę o pobożne Ojcze nasz i Zdrowaś Marya za Fundatorów 1897. Pomiędzy cokołem a podstawą podcięty, daszkowy gzyms. Cokół szeroki, dość niski, z trzema wnękami na figury. Wnęki zwieńczone trójlistnie. Gzyms cokołu w formie łamanego daszka, silnie podcięty.

Figury: We wnękach cokołu, na wielobocznych stopkach, trzy płaskorzeźbione figury. Pod figurami dwuwarstwowe stopnie, z dolną warstwą kielichową z kołnierzem. We frontowej wnęce figura Matki Bożej ustawionej w kontrapoście, z dłońmi złożonymi na prawym boku, wpatrzonej w górę. Na lewym boku krzyża figura św. Jana Ewangelisty z prawą ręką na sercu, wpatrzonego w górę. W trzeciej wnęce św. Franciszek, wyprostowany, w habicie franciszkańskim, z krzyżem w lewej ręce i książką do nabożeństwa w opuszczonej prawej ręce. Na ciele świętego rany-stygmaty.

Krzyż: Krzyż na kowadełkowej stopce. Belki krzyża fazowane, ramiona zakończone w fantazyjną strzałkę. Figura Chrystusa metalowa, wysmukła. Kartusz INRI blaszany, w układzie poziomym, falowany, został zniszczony.

Otoczenie: Krzyż stoi przed ogrodzeniem posesji. Otoczony ozdobnym, metalowym płotkiem. Otoczenie krzyża wyłożone betonową kostką, podobnie jak chodnik prowadzący od drogi.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Boża Męka - Orzesze, ul. Łąkowa

Boża Męka - Orzesze, ul. Łąkowa Boża Męka - Orzesze, ul. Łąkowa Boża Męka - Orzesze, ul. Łąkowa
Boża Męka - Orzesze, ul. Łąkowa Boża Męka - Orzesze, ul. Łąkowa Boża Męka - Orzesze, ul. Łąkowa
Boża Męka - Orzesze, ul. Łąkowa Boża Męka - Orzesze, ul. Łąkowa
Boża Męka - Orzesze, ul. Łąkowa