home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Powiat mikołowski
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Zawada, ul. Szkolna

Rok powstania: 1904

Postument: Podstawa trzyelementowa. Dolną część stanowi gruba stopka ze ściętymi górnymi krawędziami. Na frontowej krawędzi podpis budowniczego: K. Pokorny Kattowitz. Środkowa część bez ozdób, nakryta płytą o kowadełkowym profilu. Na froncie górnej części podstawy prostokątna płycina z tablicą lastrykową. Na tablicy inskrypcja: Es ist vollbracht 1904. Podstawa zwieńczona podciętym daszkowym gzymsem. Cokół szeroki. Na frontowej ścianie cokołu płycina o potrójnym zwieńczeniu, na zewnątrz prostokątnym, wewnątrz ostrołukowym, a w nim trójlistnym ostrym. W płycinie ślad po zniszczonej prostokątnej tablicy. Pod gzymsem cokół pogrubiony. Gzyms cokołu w formie łamanego daszka.

Figury: Krzyż nie posiada figur.

Krzyż: Podstawa krzyża składa się z podciętego, daszkowego gzymsu i kostkowej stopki uzupełnionej kryształowymi przyporami. Belki krzyża lekko fazowane, z ostrogami. Ramiona zakończone stylizowaną strzałką. Figura Chrystusa metalowa, wysmukła, ze zniszczoną lewą ręką. Blaszany kartusz INRI w układzie poziomym, falowany.

Otoczenie: Krzyż stoi na trawniku przed ogrodzeniem szkoły, podniesiony na płycie. W tle wysokie żywotniki.

Uwagi:

Stan: Krzyż wymaga remontu.

Boża Męka - Orzesze, ul. Szkolna

Boża Męka - Orzesze, ul. Szkolna Boża Męka - Orzesze, ul. Szkolna Boża Męka - Orzesze, ul. Szkolna
Boża Męka - Orzesze, ul. Szkolna Boża Męka - Orzesze, ul. Szkolna