home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Powiat mikołowski
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Gardawice, ul. Katowicka

Rok powstania: 1880

Postument: Podstawa trójelementowa. Dolna część pełni rolę stopki. Środkowa część nieco wyższa, z górną krawędzią łukowo wyciętą. Górny element podstawy znacznie wyższy. Na jego froncie wyryta inskrypcja: Umiłował nas i obmył nas z Grzechów naszych w Krwi Swojej (Apoc. 1. 5) / Niech Bóg imiona Fundatorów napisze w Księdze żywota 1880. Na prawym boku podstawy napis fundacyjny: Fondarzi Jokób Spendel i Gmin. Cokół oddzielony od podstawy daszkową płytą, zwężającą się ku dołowi łukowo. Cokół nieco węższy od podstawy, niski. W cokole wnęka na figurę zwieńczona obniżonym łukiem. Cokół zwieńczony płaskim gzymsem, zdobionym na krawędziach wolutami i kwiatowymi reliefami.

Figury: We wnęce cokołu figura Matki Bożej na płaskim stopniu. Maria stoi wyprostowana, z rękami złożonymi na podołku.

Krzyż: Krzyż na stopce z kryształowymi przyporami i rozszerzoną podstawą. Ponad stopką krzyża daszkowy gzymsik. Krzyż wysmukły, fazowany na całej długości. Ramiona krzyża zakończone w koniczynkę. Figura Chrystusa metalowa, wysmukła, z półotwartymi dłońmi. Blaszany kartusz INRI w układzie poziomym, falowany.

Otoczenie: Krzyż stoi przy skrzyżowaniu, na skraju posesji. Ogrodzony ciasno ozdobnym, metalowym płotkiem. Obok rośnie stara lipa.

Uwagi:

Stan: Stan dolnej części stosunkowo dobry, ale krzyż zabezpieczony metalowymi obejmami.

Boża Męka - Gardawice, ul. Katowicka

Boża Męka - Gardawice, ul. Katowicka Boża Męka - Gardawice, ul. Katowicka
Boża Męka - Gardawice, ul. Katowicka Boża Męka - Gardawice, ul. Katowicka
Boża Męka - Gardawice, ul. Katowicka Boża Męka - Gardawice, ul. Katowicka
Boża Męka - Gardawice, ul. Katowicka