home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

powiat mikołowski
- katalog obiektów

katalog

Kapliczka
Mikołów-Mokre, ul. Zamkowa

Rok powstania:

Architektura: Kapliczka na rzucie krótkiego prostokąta, z dwuspadowym dachem. Elewacja kapliczki podzielona wąskim gzymsem na dwa poziomy. Pośrodku każdej ściany niezbyt szeroka płycina, której przedłużeniem jest, ponad gzymsem, łukowe okno. Okna są obwiedzione profilowanymi listwami. Od strony wschodniej, w miejscu płyciny znajduje się identycznego kształtu wejście zamknięte drewnianymi drzwiami. Górna część drzwi jest ażurowa. Łuk ponad drzwiami zajmuje okno z promienistymi szczeblinkami. Ściany kapliczki są boniowane. Na wysokości okapów biegnie dwuwarstwowy, profilowany gzyms. Górna listwa gzymsu jest szersza i bardziej wysunięta. Podobny gzyms biegnie wzdłuż krawędzi dachu w szczytach. Szczyty zdobione są ślepymi oknami (blendami) o łukowym zwieńczeniu.

Wnętrze: Sklepienie wnętrza kolebkowe, podłoga betonowa. Pod tylną ścianą kamienny ołtarz o kielichowym kształcie. Nad nim, we wnęce stworzonej na kształt okna, płaskorzeźba ze św. Michałem Archaniołem na koniu, walczącym ze smokiem. Takie same wnęki znajdują się też w bocznych ścianach. W południowej ścianie umieszczono obraz MB Częstochowskiej. W łuku ponad ołtarzem bogaty relief o roślinnych motywach.

Otoczenie: Kapliczka stoi na pagórku, przy skrzyżowaniu, od wschodu osłaniana przez stare lipy. Teren pagórka porasta trawa.

Uwagi:

Stan: Dobry.

Kapliczka domkowa - Mikołów, ul. Zamkowa

Kapliczka domkowa - Mikołów, ul. Zamkowa Kapliczka domkowa - Mikołów, ul. Zamkowa Kapliczka domkowa - Mikołów, ul. Zamkowa
Kapliczka domkowa - Mikołów, ul. Zamkowa Kapliczka domkowa - Mikołów, ul. Zamkowa
Kapliczka domkowa - Mikołów, ul. Zamkowa Kapliczka domkowa - Mikołów, ul. Zamkowa