home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

powiat mikołowski
- katalog obiektów

katalog

Kapliczka domkowa
Gardawice, ul. Katowicka

Rok powstania:

Architektura: Kapliczka na rzucie prostokąta z dwuspadowym dachem krytym gontem, otynkowana. W bocznych ścianach po jednym oknie zwieńczonym łukowo. Wejście do kapliczki zwieńczone prosto, zamknięte drewnianymi drzwiami, z przeszklonymi górnymi płycinami. Poniżej okapu biegnie gzyms z ceglanych kształtek, z przerwami w narożnikach. W szczycie ponad wejściem wnęka o trójkątnym zwieńczeniu. We wnęce uszkodzona figurka Matki Bożej. W przedniej części kalenicy metalowa sygnaturka zwieńczona krzyżem zdobionym promieniami.

Wnętrze: Wnętrze nakryte płaskim stropem. Na ławie-ołtarzu pod tylną ścianą zestaw figur świętych. Pośrodku Matka Boża z Dzieciątkiem szeroko rozkładającym ręce, obok św. Anna, św. Antoni i kilka innych wyobrażeń Matki Bożej. Na ścianach liczne święte obrazy.

Otoczenie: Kapliczka stoi w wydzielonej części posesji, z wejściem od ulicy. Do kapliczki prowadzi chodnik obsadzony ozdobnymi roślinami.

Uwagi:

Stan: Dobry.

Kapliczka domkowa - Gardawice, ul. Katowicka

Kapliczka domkowa - Gardawice, ul. Katowicka Kapliczka domkowa - Gardawice, ul. Katowicka Kapliczka domkowa - Gardawice, ul. Katowicka
Kapliczka domkowa - Gardawice, ul. Katowicka Kapliczka domkowa - Gardawice, ul. Katowicka