home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

powiat mikołowski
- katalog obiektów

katalog

Kolumna Trójcy Świętej
Gostyń, ul. Pszczyńska

Rok powstania: 1897

Figura: Na gzymsie postumentu Trójca Święta. Po prawej stronie Bóg Ojciec z berłem, obok niego Jezus z krzyżem. Pod ich nogami kula ziemska unoszona przez anioła. Nad nimi unosi się gołąb – Duch Święty.

Postument: Podstawa jednoelementowa, sześcienna, na stopce. Na lewym boku stopki napis fundacyjny: Fundator jest Gmina Gostyń 1897. Na froncie podstawy kwadratowa, profilowana płycina z inskrypcją: Trzej są którzy świadectwo dają na niebie: Ojciec, Słowo i Duch święty a ci trzej jedno są E Jan 3.7 [1 List św. Jana]. Na podstawie gruba płyta zwężająca się w górę łamanym esowatym profilem. Pod cokołem jeszcze jedna cienka płytka. Cokół dość gruby, z trzema wnękami o łukowych zwieńczeniach. We wnękach figury na kielichowych stopniach zakończonych gałką. Na froncie Matka Boża w koronie i z berłem. We wnęce na prawym boku cokołu Archanioł Michał w zbroi żołnierza, z krzyżem na piersiach. Archanioł w prawej ręce unosi miecz, w lewej trzyma wagę. W trzeciej wnęce święty z księgą i palmą, zapewne św. Jan Ewangelista. W górze cokół obwiedziony listwą. Nad listwą rodzaj kapitelu zdobionego ślimacznicami i stylizowanymi akantami. Cokół zwieńczony jest płaskim gzymsem zwężającym się ku dołowi kilkoma warstwami.

Otoczenie: Figura stoi na skwerze w centrum miejscowości. Otoczona ozdobnym, metalowym ogrodzeniem.

Uwagi:

Stan: Względnie dobry.

Figura - Gostyń, ul. Pszczyńska

Figura - Gostyń, ul. Pszczyńska Figura - Gostyń, ul. Pszczyńska Figura - Gostyń, ul. Pszczyńska
Figura - Gostyń, ul. Pszczyńska Figura - Gostyń, ul. Pszczyńska Figura - Gostyń, ul. Pszczyńska
Figura - Gostyń, ul. Pszczyńska Figura - Gostyń, ul. Pszczyńska
Figura - Gostyń, ul. Pszczyńska Figura - Gostyń, ul. Pszczyńska