home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Mysłowice
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Mysłowice, ul. Starokościelna

Rok powstania: 1891

Postument: Dolną część podstawy stanowią dwa, schodkowo ułożone bloki na prostokątnym rzucie. Na dolnym schodku, z tyłu, podpis budowniczego [Pokorny Kattowitz]. Na schodkach podwójna płyta – dolna z wałkowym profilem i górna z profilem kowadełkowym. Górna część podstawy nieco węższa. Front i tył tego elementu zdobiony szeroką, profilowaną płyciną o ostrołukowym zwieńczeniu. Łuki płycin dopełnione do prostokątów. We frontowej płycinie zachowała się data 1891. Inskrypcja (zapewne niemiecka) została skuta. W tylnej płycinie zachował się polski napis: 1924 Na cześć i chwałę Bożą odrestaurowali ten krzyż z inicjatywy wolnego cechu rzeźnickiego Paweł Walczuch starszy cechmistrz rzeźnicki [dalej następuje 38 nazwisk fundatorów]. Podstawa zwieńczona podciętym, daszkowym gzymsem, podkreślonym wałkiem. Cokół z obszerną, choć płytką, wielokrotnie profilowaną wnęką o trójlistnym zwieńczeniu. U podstawy cokołu metalowy wieszak. Cokół zwieńczony wysokim gzymsem w formie łamanego daszka.

Figury: We wnęce figura Matki Bożej. Maria stoi wyprostowana, patrzy przed siebie z rękami złożonymi w modlitwie. Figura ustawiona na kilkuwarstwowej sześciobocznej stopce od dołu zdobionej motywem akantu.

Krzyż: Prosty krzyż na schodkowej stopce jest wtórny. Pochodzi prawdopodobnie z czasu remontu w 1924 r. Na krzyżu lastrykowa figura Chrystusa. Kartusza INRI brak.

Otoczenie: Krzyż stoi w wybrukowanej niecce na przykościelnym skwerze. Ustawiony na betonowej płycie.

Uwagi:

Stan: Krzyż wymaga remontu.

Boża Męka - Mysłowice, ul. Starokościelna

Boża Męka - Mysłowice, ul. Starokościelna Boża Męka - Mysłowice, ul. Starokościelna Boża Męka - Mysłowice, ul. Starokościelna
Boża Męka - Mysłowice, ul. Starokościelna
Boża Męka - Mysłowice, ul. Starokościelna Boża Męka - Mysłowice, ul. Starokościelna