home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Mysłowice
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Brzęczkowice, ul. Ziętka

Rok powstania: 1908

Postument: Podstawa trzyelementowa. Najszerszy, dolny element ma na froncie datę: Roku Pańskiego 1908. Środkowy element jest znacznie węższy. Na jego froncie podłużna płycina ujęta w ramkę. W niej inskrypcja: Któryś cierpiał za nas rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!. Górna część podstawy oddzielona podwójną płytą o wałkowym (dolnym) i kowadełkowym (górnym) profilu. Ta część podstawy wyższa. Na jej froncie kwadratowa płycina z trójlistnie wyciętymi narożnikami, ujęta w ramkę. W niej inskrypcja: Fundatorzi są: Szymon Mendera Stanisław Maton Michał Skulik Jan Górnik Franciszek Sporysek i ich żony. Podstawa zwieńczona silnie podciętym daszkowym gzymsem. Cokół tej samej szerokości, co górna część podstawy. W cokole wnęka na figurę, zwieńczona ostrym łukiem, zamknięta szklanymi drzwiczkami. Front cokołu ujęty w słabo zaznaczoną ramkę. Gzyms cokołu w formie łamanego daszka. Trójkąty gzymsu nieco wysunięte poza lico cokołu.

Figury: We wnęce figura św. Anny z małą Marią. Figury stoją na trójbocznie zakreślonym, dwuwarstwowym stopniu. Poniżej stopnia napis: S. Anna. Anna lekko pochyla się nad Marią, lewą rękę kładzie córce na ramieniu, prawą podtrzymuje księgę, z której Maria czyta.

Krzyż: Krzyż na stopce o profilu powtarzającym profil gzymsu między częściami podstawy. Ramiona krzyża krótkie, zakończone w koniczynkę. Figurka Chrystusa mała, metalowa. Kartusza INRI brak.

Otoczenie: Krzyż stoi na trawniku, obok chodnika. Otoczony jest ozdobnym, metalowym płotkiem. Po jego bokach dwie stare lipy. Dojście do krzyża wyłożone kostką.

Uwagi:

Stan: Względnie dobry.

Boża Męka - Mysłowice, ul. Ziętka

Boża Męka - Mysłowice, ul. Ziętka Boża Męka - Mysłowice, ul. Ziętka Boża Męka - Mysłowice, ul. Ziętka
Boża Męka - Mysłowice, ul. Ziętka