home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Mysłowice
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Kosztowy, ul. Zielnioka

Rok powstania: 1898

Postument: Podstawa dwuelementowa, schodkowa. Dolna część podstawy stanowi stopkę. Obie części zwężają się w górze skosem. Cokół oddzielony od podstawy płytą o daszkowym profilu. Cokół szeroki, niezbyt wysoki. Na jego froncie wyryta inskrypcja: Któryś cierpiał za nas rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami! / Fundator: Nikolaus Kubitza. 1898. Cokół zwieńczony daszkowym gzymsem podciętym łukowym profilem.

Figury: Krzyż nie posiada figur.

Krzyż: Krzyż na dwuwarstwowej stopce, dolnej o profilu wałkowym i górnej o głębokim kowadełkowym profilu. Belki krzyża fazowane. Ramiona krzyża zakończone w koniczynkę. Figura Chrystusa pełna, drobna. Kartusz INRI w układzie poziomym, mały, lekko falowany.

Otoczenie: Krzyż stoi na skarpie, na placyku wydzielonym z posesji. Podniesiony na grubej płycie. W tle ozdobne drzewa. Od drogi do krzyża prowadzą schodki.

Uwagi:

Stan: Względnie dobry.

Boża Męka - Mysłowice, ul. Zielnioka

Boża Męka - Mysłowice, ul. Zielnioka Boża Męka - Mysłowice, ul. Zielnioka
Boża Męka - Mysłowice, ul. Zielnioka Boża Męka - Mysłowice, ul. Zielnioka
Boża Męka - Mysłowice, ul. Zielnioka