home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Mysłowice
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Kosztowy, ul. Zielnioka

Rok powstania: 1898 i ok. 2010

Postument: Podstawa dwuelementowa. Dolna część podstawy w formie grubej stopki. Na górnej części współczesna tablica z odtworzonym napisem fundacyjnym: Fundatorzy [w oryginale: fondatorzy] Ludwig Ignatz Regina Wybranietz 1898. Cokół bez ozdób, z małą wnęką na figurę. W miejscu dawnego gzymsu dwa betonowe bloki.

Figury: We wnęce mała figurka Matki Bożej.

Krzyż: Krzyż pozbawiony stopki (w czasie przebudowy). Krzyż lekko fazowany, ze szczątkowymi ostrogami, z ramionami rozszerzającymi się na końcach uzupełnionych gałkami. Figura Chrystusa pełna, kartusz INRI w układzie poziomym, silnie falowany.

Otoczenie: Krzyż stoi przy ogrodzeniu prywatnej posesji, otoczony drucianym płotkiem.

Uwagi: Krzyż w obecnej formie stanowi przykład nieprofesjonalnego „remontu” zabytkowej Bożej Męki. Został przebudowany pomiędzy 2007 a 2012 r. Ozdoby cokołu i wnęka zostały „wyrównane”. Gzyms i ozdobną stopkę krzyża zastąpiły betonowe bloki. Krzyż niefachowo „zaszpachlowany”. W rezultacie powstała karykatura pierwotnej Bożej Męki.

Stan:

Boża Męka - Mysłowice, ul. Zielnioka

Boża Męka - Mysłowice, ul. Zielnioka Boża Męka - Mysłowice, ul. Zielnioka
Boża Męka - Mysłowice, ul. Zielnioka