home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Mysłowice
- katalog obiektów

katalog

Kaplica św. Jana Chrzciciela
Mysłowice, ul. Krakowska

Rok powstania: 1929

Architektura: Kaplica murowana, na rzucie ośmiokąta, z dwupiętrową elewacją. Wokół kapliczki ustawiona kolumnada podtrzymująca belkowanie o schodkowym profilu. Na belkowaniu oparty z kolei daszek obiegający kapliczkę. Wejście do kapliczki zwieńczone łukowo, zamknięte drewnianymi drzwiami z przeszklonymi płycinami. W bocznych ścianach kapliczki dwa okna zwieńczone łukowo. We wszystkich ścianach duże, łukowo zwieńczone blendy. Obok wejścia współczesna tablica z 2000 r. informująca o nadaniu kapliczce patronatu św. Jana Chrzciciela. Ściany górnego piętra kapliczki (ponad daszkiem) zdobione prostokątnymi płycinami i owalnymi oknami. Ściany kapliczki zwieńczone wydatnym gzymsem. Kapliczka nakryta kielichową kopułą zwieńczoną latarnią o nakryciu identycznym z kopułą. Na szczycie latarni ażurowy, metalowy krzyż. Na daszku nad kolumnadą ustawiono cztery figury klęczących aniołów.

Wnętrze: Wnętrze jednoprzestrzenne, nakryte stropem z kasetonami. Na ścianie naprzeciw wejścia, obraz św. Jana Chrzciciela chrzczącego Jezusa. W płycinach o formie blend, figury czterech świętych. Na lewo od obrazu święty Ambroży z ulem, z drugiej strony św. Augustyn z księgą. Przy wejściu z lewej strony św. Grzegorz I Wielki z gołębiem na ramieniu, z prawej św. Hieronim z lwem u stóp. Pod tą ostatnią figurą tablica z informacją o fundacji i renowacji: Fundator Adalbert Jarlik / Anno 1745 / Reno 1873.

Otoczenie: Kaplica stoi na skwerze w centrum miasta, otoczona alejkami i zielenią.

Uwagi: Kaplica wybudowana w 1745 r. przez garncarza Jana Jarlika przy drodze do mostu. W 1929 r. wybudowana w nieco innymi miejscu i w zupełnie zmienionej formie. W 2000 r. rozebrana i zbudowana w obecnym miejscu z zachowaniem poprzedniej formy.

Stan: Dobry.

Kapliczka domkowa - Mysłowice, ul. Krakowska

Kapliczka domkowa - Mysłowice, ul. Krakowska Kapliczka domkowa - Mysłowice, ul. Krakowska Kapliczka domkowa - Mysłowice, ul. Krakowska
Kapliczka domkowa - Mysłowice, ul. Krakowska Kapliczka domkowa - Mysłowice, ul. Krakowska Kapliczka domkowa - Mysłowice, ul. Krakowska
Kapliczka domkowa - Mysłowice, ul. Krakowska Kapliczka domkowa - Mysłowice, ul. Krakowska Kapliczka domkowa - Mysłowice, ul. Krakowska
Kapliczka domkowa - Mysłowice, ul. Krakowska Kapliczka domkowa - Mysłowice, ul. Krakowska