home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Ruda Śląska
-katalog obiektów

katalog

Boża Męka
Ruda Śląska-Kochłowice, ul. Piłsudskiego

Rok powstania: 1898

Postument: Podstawa dwuczęściowa, schodkowa. Dolna część podstawy ze ściętymi górnymi krawędziami. Na froncie górnej części kwadratowa, profilowana płycina. W płycinie inskrypcja: Dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie Żeś przez krzyż i mękę Twoją odkupił świat 1898 In hoc signo vinces! [Pod tym znakiem zwyciężysz]. Cokół oddzielony od podstawy płytą o esowatym profilu. Na froncie cokołu dość płytka wnęka z profilowanym, łukowym zwieńczeniem. Po bokach wnęki gładkie półkolumny z uproszczonymi bazami i głowicami. Narożniki nad wnęką wypełnione roślinnym wzorem. Pod wnęką zamontowana metalowa latarnia. Gzyms kilkuwarstwowy zwieńczony daszkowo, podkreślony wieloboczną listwą. Dolna płyta gzymsu rozszerza się ku górze esowato, środkowa warstwa z prostymi krawędziami.

Figury: We wnęce cokołu, na wysmukłej kielichowej stopce, figura Matki Bożej z Lourdes (Różańcowej).

Krzyż: Krzyż na dwuczęściowej stopce. Dolna część stopki kostkowa, górna zwęża się ku górze łamanym, esowatym profilem. Ramiona krzyża zakończone w fantazyjną strzałkę. Metalowa figura Chrystusa zawieszona wysoko tak, że dłonie Ukrzyżowanego wystają ponad belkę krzyża. Blaszany kartusz INRI w układzie poziomym, falowany.

Otoczenie: Krzyż stoi przy skrzyżowaniu, na nasypie ponad drogą, otoczony ozdobnym, metalowym płotkiem. Krzyż podniesiono na dwóch betonowych płytach. Obok krzyża umieszczono tabliczkę z podziękowaniem mieszkańca Kochłowic za ocalenie podczas II wojny światowej. Obok krzyża przebiega autostrada A4.

Uwagi:

Stan: Krzyż wymaga remontu.

Boża Męka - Ruda Śląska, ul. Piłsudskiego

Boża Męka - Ruda Śląska, ul. Piłsudskiego Boża Męka - Ruda Śląska, ul. Piłsudskiego Boża Męka - Ruda Śląska, ul. Piłsudskiego
Boża Męka - Ruda Śląska, ul. Piłsudskiego Boża Męka - Ruda Śląska, ul. Piłsudskiego
Boża Męka - Ruda Śląska, ul. Piłsudskiego Boża Męka - Ruda Śląska, ul. Piłsudskiego
Boża Męka - Ruda Śląska, ul. Piłsudskiego