home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Ruda Śląska
-katalog obiektów

katalog

Boża Męka
Ruda Śląska-Kochłowice, ul. Wyzwolenia

Rok powstania: 1858

Postument: Podstawa jednoczęściowa na stopce. Połączenie podstawy ze stopką uzupełnione wklęsłym cokolikiem. Podstawa wydłużona ku górze. Poniżej jej górnej krawędzi od frontu wyryta inskrypcja (z błędem): Requiesca(n)t in pace 1858. Cokół oddzielony od podstawy płytą o wklęsłym profilu. Nad płytą cokół obwiedziony listwą. Pod gzymsem cokół pogrubiony. Gzyms kwadratowy w formie odwróconego grzybka.

Figury: Na froncie cokołu płaskorzeźbiona figura Matki Bożej. Maria stoi na prostokątnym stopniu od dołu opartym na kielichowej podstawie. Maria w lekkim kontrapoście, z dłońmi splecionymi na podołku.

Krzyż: Krzyż na stopce zwężającej się łukiem ku górze. Ramiona krzyża zakończone w strzałkę. Kamienna figura Chrystusa pełna, wysmukła, z zaciśniętymi dłońmi. Duży kamienny kartusz INRI w układzie pionowym, lekko łamany.

Otoczenie: Krzyż stoi pośrodku cmentarza, na końcu głównej alei. Podniesiony na płycie, otoczenie obsypane żwirem.

Uwagi:

Stan: Dobry.

Boża Męka - Ruda Śląska, ul. Wyzwolenia

Boża Męka - Ruda Śląska, ul. Wyzwolenia Boża Męka - Ruda Śląska, ul. Wyzwolenia Boża Męka - Ruda Śląska, ul. Wyzwolenia
Boża Męka - Ruda Śląska, ul. Wyzwolenia Boża Męka - Ruda Śląska, ul. Wyzwolenia
Boża Męka - Ruda Śląska, ul. Wyzwolenia