home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Ruda Śląska
-katalog obiektów

katalog

Boża Męka
Ruda Śląska-Kłodnica, ul. Kaczmarka

Rok powstania: 1930

Postument: Podstawa trzyczęściowa. Dolny element ma formę stopki ze ściętymi górnymi krawędziami. Środkowy element prosty, niski. Na nim gruba płyta o płytkim, esowatym profilu. Górna część podstawy wyższa. Na jej froncie czarna tablica z inskrypcją: KTÓRYŚ CIERPIAŁ ZA NAS RANY JEZU CHRYSTE ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI I NAD FUNDATORAMI 1930 r. Gzyms cokołu daszkowy, położony na grubej płycie o wypukłym profilu. Cokół z niewysoką, zaszkloną wnęką o łukowym zwieńczeniu. Pod wnęką kielichowa podstawa stopnia pierwotnej figury. Po bokach wnęki półkolumienki o uproszczonych formach. Gzyms cokołu w formie łamanego daszka.

Figury: We wnęce cokołu wtórna figurka św. Antoniego.

Krzyż: Krzyż na niskiej, kowadełkowej stopce. Belki krzyża masywne, ramiona zakończone koniczynowo. Figura Chrystusa duża, wielkości krzyża, z zaciśniętymi dłońmi. Blaszany kartusz INRI w układzie poziomym, silnie falowany, z zawiniętą krawędzią.

Otoczenie: Krzyż stoi na trawniku, na zakręcie drogi, w narożniku tworzonym przez ogrodzenia posesji. Krzyż towarzyszy kaplicy św. Antoniego. Podwyższony na grubej płycie, krzyż stoi w cieniu starej lipy.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Boża Męka - Ruda Śląska, ul. Kaczmarka

Boża Męka - Ruda Śląska, ul. Kaczmarka Boża Męka - Ruda Śląska, ul. Kaczmarka Boża Męka - Ruda Śląska, ul. Kaczmarka
Boża Męka - Ruda Śląska, ul. Kaczmarka Boża Męka - Ruda Śląska, ul. Kaczmarka