home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Ruda Śląska
-katalog obiektów

katalog

Boża Męka
Ruda Śląska-Wirek, ul. 1 Maja

Rok powstania:

Postument: Podstawa o kształcie zbliżonym do sześcianu. Na niej płyta zwężająca się łukowo ku cokołowi. Cokół nieznacznie węższy od podstawy. Pod gzymsem cokół obwiedziony szeroką listwą. Gzyms cokołu w formie odwróconego grzybka.

Figury: Do cokołu wtórnie zamocowano szklaną skrzynkę z blaszanym daszkiem, wewnątrz której figurka MB Niepokalanej.

Krzyż: Stopkę krzyża stanowi odcięta listwą górna część gzymsu cokołu. Krzyż wysmukły, z ramionami zakończonymi w strzałkę. Wysmukła figura Chrystusa ze zniszczonymi dłońmi. Kamienny kartusz INRI w układzie pionowym, z zatartymi literami.

Otoczenie: Krzyż stoi na placyku pomiędzy kamienicą a boczną drogą. Teren wokół krzyża wyłożony kostką chodnikową i ogrodzony metalowym płotkiem. Krzyż ocieniony przez rosły kasztanowiec.

Uwagi: Na cokole znajdowała się płaskorzeźba MB Bolesnej. Została zniszczona w trakcie "remontu" w 2003 r.

Stan: Krzyż wymaga remontu.

Boża Męka - Ruda Śląska, ul. 1 Maja

Boża Męka - Ruda Śląska, ul. 1 Maja Boża Męka - Ruda Śląska, ul. 1 Maja Boża Męka - Ruda Śląska, ul. 1 Maja