home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Ruda Śląska
-katalog obiektów

katalog

Boża Męka
Ruda Śląska-Ruda, ul. Piastowska

Rok powstania: 1908

Postument: Postument rozłożysty. Podstawa złożona z dwóch schodków z fazowanymi krawędziami i nieco wyższego elementu zwieńczonego daszkowym gzymsem, w dolnej części łukowym. Poza dolnym schodkiem, pozostałe elementy podstawy mają wysunięte do przodu boczne części. Na froncie szerokiego cokołu profilowana płycina zwieńczona łukowo. W jej górnej części inskrypcja: Kłaniamy się Tobie Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie! Żeś przez Krzyż i mękę Twoją odkupił świat. Na tylnej ścianie cokołu, zarysowanej ramką zdobioną w narożnikach roślinnymi motywami, napis fundacyjny: Małżonkowie Szczepan i Chrystyna Wilczek fundowali 1908 r.. Cokół ujęty w masywne, okrągłe kolumienki z klasycznymi bazami i talerzową głowicą. Nad kolumienkami cokół przecięty jest cienkim gzymsem, ponad którym dodano element stanowiący powtórzenie najwyższego stopnia podstawy. Cokół zwieńczony daszkowym gzymsem. Tylna część postumentu jest prosto ścięta.

Figury: Krzyż nie posiada figur.

Krzyż: Krzyż ustawiony na stopniu z bocznymi cokolikami. Na froncie stopnia wyryte symbole Męki Pańskiej. Na stopniu stopka krzyża składająca się z płyty zwężającej się ku górze esowatym, łamanym profilem oraz bloczka o ściętych górnych krawędziach. Krzyż prosty. Figura Chrystusa pełna z zaciśniętymi dłońmi. Kartusz INRI w układzie pionowym, mocno wydłużony, łamany, z odwiniętymi krawędziami.

Otoczenie: Krzyż stoi na trawniku, przy wschodniej ścianie kościoła pw. św. Józefa, pomiędzy starymi grobami. Podniesiony na dwóch marmurowych płytach.

Uwagi:

Stan: Dobry.

Boża Męka - Ruda Śląska, ul. Piastowska

Boża Męka - Ruda Śląska, ul. Piastowska Boża Męka - Ruda Śląska, ul. Piastowska Boża Męka - Ruda Śląska, ul. Piastowska
Boża Męka - Ruda Śląska, ul. Piastowska Boża Męka - Ruda Śląska, ul. Piastowska
Boża Męka - Ruda Śląska, ul. Piastowska