home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Ruda Śląska
- katalog obiektów

katalog

Figura MB Niepokalanej
Ruda Śląska-Kochłowice, ul. Tunkla

Rok powstania: ok. 1902 r.

Figura: Na postumencie figura Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia. Maria stoi na kuli ziemskiej depcząc łeb węża, z pochyloną głową i rękami skrzyżowanymi na piersiach. Z tyłu, pod nogami Marii księżyc. Nad głową NMP metalowa aureola z małymi gwiazdkami. Figura ustawiona na płaskiej, ośmiobocznej stopce.

Postument: Postument złożony z dwustopniowej podstawy przedzielonej płytą o łamanym, esowatym profilu oraz niskiego cokołu. Front i boki cokołu zdobione profilowanymi płycinami o łukowych zwieńczeniach i trójkątami wypełniającymi górne narożniki. We frontowej płycinie wyryta inskrypcja: O Maria bez grzechu poczęta módl się za nami. Gzyms cokołu daszkowy, oparty na grubej płycie o wypukłym profilu. Krawędzie gzymsu zdobione żeberkowaniem.

Otoczenie: Figura stoi na trawniku, przy kościele pw. Trójcy Przenajświętszej, od strony południowej.

Uwagi:

Stan: Figura wymaga remontu.

Figura - Ruda Śląska, ul. Tunkla

Figura - Ruda Śląska, ul. Tunkla Figura - Ruda Śląska, ul. Tunkla Figura - Ruda Śląska, ul. Tunkla
Figura - Ruda Śląska, ul. Tunkla Figura - Ruda Śląska, ul. Tunkla