home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Ruda Śląska
- katalog obiektów

katalog

Figury 4 Ewangelistów
Ruda Śląska-Kochłowice, ul. Tunkla

Rok powstania: 1902 r.

Figury: Po obu stronach kościoła usytuowano po dwie figury Ewangelistów. Wszystkie postacie w postawie siedzącej. Nad południową ścianą znajdują się figury św. Marka (po lewej) z zamkniętą księgą i lwem u stóp oraz św. Mateusza z otwartą księgą i uskrzydlonym młodzieńcem u stóp. Nad północną ścianą kościoła po lewej postać św. Jana z zamkniętą księgą i orłem u stóp. Prawą rękę unosi w geście błogosławieństwa. Po prawej stronie św. Łukasz z wołem u stóp. On również błogosławi prawą ręką, a lewą opiera na zamkniętej księdze. Wszyscy święci spoglądają nieco w dół, na wiernych.

Postument: Figury ustawiono na szczycie filarów wzmacniających konstrukcję bocznych naw kościoła. Filary zostały nadbudowane ponad dachy naw, przez co powstały postumenty zwieńczone schodkowymi gzymsami.

Otoczenie: Figury znajdują się ponad dachami bocznych naw kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Figura - Ruda Śląska, ul. Tunkla

Figura - Ruda Śląska, ul. Tunkla Figura - Ruda Śląska, ul. Tunkla
Figura - Ruda Śląska, ul. Tunkla Figura - Ruda Śląska, ul. Tunkla
Figura - Ruda Śląska, ul. Tunkla Figura - Ruda Śląska, ul. Tunkla
Figura - Ruda Śląska, ul. Tunkla Figura - Ruda Śląska, ul. Tunkla Figura - Ruda Śląska, ul. Tunkla
Figura - Ruda Śląska, ul. Tunkla Figura - Ruda Śląska, ul. Tunkla