home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Ruda Śląska
-katalog obiektów

katalog

Kapliczka słupowa
Ruda Śląska-Bielszowice, ul. Kokota

Rok powstania: XVII w.

Opis kapliczki: Kapliczka w formie ośmiobocznego słupa, wysoka, otynkowana. Dolna część słupa zwieńczona nieforemnym, wałkowym gzymsem. Górna część kapliczki ma formę ośmiobocznej latarni nakrytej drewnianym, wieżowym hełmem. W tej części kapliczki cztery wnęki zwieńczone odcinkowym łukiem. Obecnie we frontowej wnęce zniszczony, metalowy krzyżyk, pozostałe wnęki są puste.

Otoczenie: Kapliczka stoi na skraju chodnika, w dolnej części obmurowana kamieniami w formie pagórka.

Uwagi: Według podań, kapliczka stoi w miejscu pochowania żołnierzy poległych w czasie wojny 30-letniej.

Stan: Kapliczka wymaga remontu.

Kapliczka słupowa - Ruda Śląska, ul. Kokota

Kapliczka słupowa - Ruda Śląska, ul. Kokota Kapliczka słupowa - Ruda Śląska, ul. Kokota
Kapliczka słupowa - Ruda Śląska, ul. Kokota