home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

powiat tarnogórski
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Tarnowskie Góry-Repty, ul. Gliwicka

Rok powstania:

Postument: Postument jednoelementowy w formie silnie fazowanego słupa na rzucie prostokąta. Na froncie współczesna kamienna tablica z informacją: MOGIŁA WOJENNA ŻOŁNIERZY DOWODZONYCH PRZEZ GENERAŁA PAWŁA SUŁKOWSKIEGO POLEGŁYCH W DNIU 7 STYCZNIA 1807 ROKU W OKOLICACH TARNOWSKICH GÓR R.I.P.. Gzyms cokołu daszkowy w dół zwężający się esowatym profilem.

Figury: Krzyż nie posiada figur.

Krzyż: Z pierwotnego krzyża pozostała fazowana stopka. Na niej nowy krzyż z czarną figurką Chrystusa.

Otoczenie: Krzyż stoi na skraju zarośli, za przydrożnym rowem, podniesiony na dwóch płytach.

Uwagi:

Stan: Zły.

Boża Męka - Tarnowskie Góry, ul. Gliwicka

Boża Męka - Tarnowskie Góry, ul. Gliwicka Boża Męka - Tarnowskie Góry, ul. Gliwicka
Boża Męka - Tarnowskie Góry, ul. Gliwicka