home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

powiat tarnogórski
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Tarnowskie Góry-Repty, ul. Gliwicka

Rok powstania:

Postument: Postument jednoelementowy w formie grubego słupa na rzucie kwadratu. Na nim daszkowy gzyms. Na froncie postumentu tablica z informacją: Na pamiątkę powstańcom z Reptów poległym pod Olesnem dn. 25.5.1921 r. w 3 powstaniu o wolność Śląska Em. Śmieja, Stan. Brandt, Woj. Makowski, Wac. Werner, Jg. Preszer. Cześć Bohaterom!.

Figury: Krzyż nie posiada figur.

Krzyż: Krzyż prosty na małej, prostej stopce. Do frontu krzyża przybity drewniany krucyfiks.

Otoczenie: Krzyż stoi na skraju drogi. Wokół krzyża utworzono mały kwietnik obramowany krawężnikiem.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Boża Męka - Tarnowskie Góry, ul. Gliwicka

Boża Męka - Tarnowskie Góry, ul. Gliwicka Boża Męka - Tarnowskie Góry, ul. Gliwicka
Boża Męka - Tarnowskie Góry, ul. Gliwicka