home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

powiat tarnogórski
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Tarnowskie Góry-Strzybnica, ul. Kościelna

Rok powstania: 1910

Postument: Postument dwuelementowy w formie dwóch wysokich schodków. Dolny schodek z górną krawędzią ściętą, górny schodek krawędź ma wyciętą łukowo. Na froncie górnego schodka inskrypcja: Requiacant in pace. Na prawym boku tego elementu podpis budowniczego [Kroener Tarnowitz]. Z tyłu zatarte nazwisko fundatora i data 1910. Cokół niski, szeroki, z małą wnęką zwieńczoną łukowo zamkniętą szklanymi drzwiczkami. Po bokach wnęki kanelowane pilastry z prostymi bazami i głowicami. Gzyms cokołu daszkowy. Pomiędzy cokołem i krzyżem dodatkowy, niski element, stanowiący rozbudowaną podstawę krzyża. Ustawiony jest na grubej stopce o łukowym wycięciu górnej krawędzi. Na jego froncie chrystogram IHS. Podstawa krzyża zwieńczona jest daszkowym gzymsem o ostrołukowym wygięciu i profilowaniu dolnej krawędzi.

Figury: We wnęce cokołu figurka Matki Bożej z Lourdes.

Krzyż: Krzyż na prostej stopce o esowatym wycięciu górnej krawędzi. Nieduży, płaski krzyż, z ramionami zakończonymi w fantazyjną strzałkę. Mała, metalowa figurka Chrystusa. Kartusza INRI brak.

Otoczenie: Krzyż stoi na końcu głównej alei cmentarza, na wprost głównego wejścia.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Boża Męka - Tarnowskie Góry, ul. Kościelna

Boża Męka - Tarnowskie Góry, ul. Kościelna Boża Męka - Tarnowskie Góry, ul. Kościelna
Boża Męka - Tarnowskie Góry, ul. Kościelna Boża Męka - Tarnowskie Góry, ul. Kościelna
Boża Męka - Tarnowskie Góry, ul. Kościelna