home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

powiat tarnogórski
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Tarnowskie Góry-Strzybnica, ul. Kościelna

Rok powstania: 1936

Postument: Postument dwuelementowy w formie dwóch wysokich schodków. Dolny schodek z górną krawędzią ściętą, górny schodek krawędź ma wyciętą łukowo. Na froncie górnego schodka data 1936. Na jego prawym boku słabo czytelny podpis budowniczego [Kroener], a z tyłu napis fundacyjny: Fundatorzy Adolf i Józefa Michalik. Cokół nieco węższy od podstawy. Na jego froncie wydłużona płycina. Gzyms cokołu daszkowy, łukowo zwężający się ku dołowi.

Figury: Figury brak.

Krzyż: Krzyż na rozbudowanej podstawie. Podstawa krzyża na stopce, z gzymsem powtarzającym formę gzymsu cokołu. Stopka krzyża prosta, o esowatym wycięciu górnej krawędzi. Krzyż mały, z ramionami zakończonymi geometryczną strzałką. Figura Chrystusa metalowa, wysmukła. Metalowy kartusz INRI bardzo mały, w układzie poziomym.

Otoczenie: Krzyż stoi na końcu bocznej alei cmentarza.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Boża Męka - Tarnowskie Góry, ul. Kościelna

Boża Męka - Tarnowskie Góry, ul. Kościelna Boża Męka - Tarnowskie Góry, ul. Kościelna
Boża Męka - Tarnowskie Góry, ul. Kościelna Boża Męka - Tarnowskie Góry, ul. Kościelna
Boża Męka - Tarnowskie Góry, ul. Kościelna