home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

powiat tarnogórski
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Zawada, ul. Bytomska

Rok powstania: koniec XIX w.

Postument: Podstawa trzyelementowa. Dolne elementy schodkowe. Środkowy element z kowadełkowo wyciętą górną krawędzią. Górna część podstawy wyższa. Na jej froncie wyryta data 1920. Podstawa zwieńczona daszkowym gzymsem. Cokół węższy, z inskrypcją na froncie: Jusz się dokonało! / Es ist vollbracht!. W górze cokół obwiedziony listwą. Gzyms cokołu daszkowy.

Figury: Krzyż nie posiada figur.

Krzyż: Krzyż na kowadełkowej stopce. Belki krzyża fazowane, z ostrogami. Ramiona krzyża zakończone ostrosłupowo. Brak figury Chrystusa i kartusza.

Otoczenie: Krzyż stoi w pasie przydrożnych zadrzewień. Teren wokół krzyża oczyszczono z zarośli.

Uwagi: Data na podstawie oznacza prawdopodobnie datę renowacji. Współcześnie krzyż remontowany w 2015 r.

Stan: Dobry.

Boża Męka - Zawada, ul. Bytomska

Boża Męka - Zawada, ul. Bytomska Boża Męka - Zawada, ul. Bytomska Boża Męka - Zawada, ul. Bytomska
Boża Męka - Zawada, ul. Bytomska