home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

powiat tarnogórski
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Kamieniec, ul. Tarnogórska

Rok powstania:

Postument: Podstawa dwuczęściowa. Dolna część w formie stopki o ściętych górnych krawędziach. Górna część podstawy szeroka i niska. Jej front zajmuje płycina o profilowanych krawędziach. W płycinie zamalowana, nieczytelna inskrypcja. Między podstawą i cokołem silnie wysunięta płyta, tworząca płaski, daszkowy gzyms. Cokół ma formę bogato zdobionej kapliczki o dwuspadowym dachu, z dwiema kolumienkami obramowującymi głęboką wnękę. Kolumienki mają attyckie bazy i głowice zdobione akantem. Kolumienki podtrzymują łukową arkadę. Cokół nakryty daszkowym, dwuspadowym gzymsem o poziomych okapach podtrzymywanych przez łukowo profilowane belki. Krawędzie gzymsu o wielokrotnym profilu, w szczycie łamane są schodkowo. Pole między gzymsem a wnęką zdobione kołem, obecnie bez wypełnienia.

Figury: We wnęce cokołu polichromowana Pieta. Matka Boża podtrzymuje dość wysoko ciało Chrystusa, lewą ręką unosząc jego bezwładną rękę. U stóp Marii leży korona cierniowa.

Krzyż: Krzyż na stopce zwieńczonej daszkowo. Belki krzyża fazowane, ramiona zakończone w koniczynkę. Figura Chrystusa drobna. Blaszany kartusz INRI w układzie poziomym, z rozciętymi końcami, znacznie wystaje poza belkę.

Otoczenie: Krzyż stoi w narożniku nieogrodzonej posesji, na skarpie ponad drogą.

Uwagi:

Stan: Krzyż wymaga remontu.

Boża Męka - Kamieniec, ul. Tarnogórska

Boża Męka - Kamieniec, ul. Tarnogórska Boża Męka - Kamieniec, ul. Tarnogórska Boża Męka - Kamieniec, ul. Tarnogórska
Boża Męka - Kamieniec, ul. Tarnogórska Boża Męka - Kamieniec, ul. Tarnogórska