home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

powiat tarnogórski
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Tarnowskie Góry-Lasowice,
ul. Częstochowska

Rok powstania: 1936

Postument: Podstawa jednoczęściowa, wysoka, ze ściętymi górnymi krawędziami. Na jej froncie data 1936. Na tylnej ścianie podstawy wyryty napis fundacyjny: Fundator Ed. Mrozek 1936. Na dolnym skraju tej ściany podpis budowniczego z Tarnowskich Gór. Cokół stanowi szeroki blok z silnie ściętymi górnymi krawędziami. Na froncie cokołu inskrypcja: O, wy, wszyscy, którzy przechodzicie przypatrzcie się co jest boleść a jaka jest boleść moja! / O mój Jezu miłosierdzia przez gorzką śmierć i rany Twoje.

Figury: Krzyż nie posiada figur.

Krzyż: Krzyż na prostej stopce o skośnie ściętych górnych krawędziach. Krzyż prosty, dość szeroki. Figura Chrystusa metalowa, drobna. Mały, metalowy kartusz INRI w układzie poziomym, falowany.

Otoczenie: Krzyż stoi przy ogrodzeniu posesji, za przydrożnym rowem. Wtórnie osadzony na wysokim bloku i podniesiony na dwóch płytach. Ogrodzony drewnianym płotkiem.

Uwagi:

Stan: Stosunkowo dobry.

Boża Męka - Tarnowskie Góry, ul. Częstochowska

Boża Męka - Tarnowskie Góry, ul. Częstochowska Boża Męka - Tarnowskie Góry, ul. Częstochowska
Boża Męka - Tarnowskie Góry, ul. Częstochowska Boża Męka - Tarnowskie Góry, ul. Częstochowska