home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

powiat tarnogórski
- katalog obiektów

katalog

Kapliczka wnękowa
Tarnowskie Góry-Stare Tarnowice,
ul. Niedziałkowskiego

Rok powstania:

Opis kapliczki: Podwójna kapliczka o nieregularnym kształcie wieloboku. Budowla ma 10 niesymetrycznie ułożonych ścian. Patrząc od strony cmentarza kapliczka ma szeroką ścianę oflankowaną dwoma załamaniami muru. W widoku od zewnątrz, południowa flanka stanowi ściankę wysuniętą poza lico właściwej kapliczki, zaś flanka północna wtopiona jest w mur kapliczki zewnętrznej. Zewnętrzna kapliczka ma silnie ścięty narożnik od strony drogi. Kapliczka nakryta jest bardzo płytkim daszkiem. Z obu stron kapliczki znajdują się wnęki. Wnęka zewnętrzna jest znacznie węższa, zwieńczona łukowo. Wnęka jest podkreślona parapetem i osłonięta metalowym balkonikiem. Wnęka wewnętrzna (od strony cmentarza) ma podobne zwieńczenie, ale jest znacznie bardziej rozległa. W obu wnękach znajdują się wtórne figurki: we wnęce zewnętrznej nowa figurka św. Urbana z księga i winogronami, we wnęce wewnętrznej zniszczona figura NS Pana Jezusa.

Otoczenie: Kapliczka wkomponowana jest w narożnik muru cmentarnego przy starym kościele pw. Św. Marcina.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Kapliczka wnękowa - Tarnowskie Góry, ul. Niedziałkowskiego

Kapliczka wnękowa - Tarnowskie Góry, ul. Niedziałkowskiego Kapliczka wnękowa - Tarnowskie Góry, ul. Niedziałkowskiego
Kapliczka wnękowa - Tarnowskie Góry, ul. Niedziałkowskiego Kapliczka wnękowa - Tarnowskie Góry, ul. Niedziałkowskiego