home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

powiat tarnogórski
- katalog obiektów

katalog

Kapliczka wnękowa
Tworóg, ul. Lubliniecka

Rok powstania: XIX w.

Opis kapliczki: Kapliczka murowana, otynkowana, na rzucie kwadratu, z dwuspadowym daszkiem. Poszerzona dolna część tworzy stopkę, łączącą się z cokołem podwójnym, wypukłym profilem. W cokole obszerna wnęka o łukowym zwieńczeniu, obwiedziona kilkuwarstwową listwą. Wnęka zamknięta ozdobną, metalową kratą. We wnęce współczesna figura św. Jana Nepomucena. Pod szczytem gzyms rozszerzający się kilkoma warstwami. Szczyt kapliczki znacznie wysunięty poza lico cokołu. Gzyms pod szczytem i gzymsy wzdłuż połaci dachu, tworzą w szczycie trójkątną płycinę. Na stopce i poniżej wnęki dwie podłużne płyciny, w których zamocowano drewniane listwy z częściowo zatartymi inskrypcjami zawierającymi chronostych. Na górnej listwie: ProVIDet Is fama CULpa VULgare reCUsans. Na dolnej listwie: Joannes NepoMu De BaLLV.... .

Otoczenie: Kapliczka stoi w trawie, pomiędzy chodnikiem i ogrodzeniem posesji.

Uwagi:

Stan: Stosunkowo dobry.

Kapliczka wnękowa - Tworóg, ul. Lubliniecka

Kapliczka wnękowa - Tworóg, ul. Lubliniecka Kapliczka wnękowa - Tworóg, ul. Lubliniecka
Kapliczka wnękowa - Tworóg, ul. Lubliniecka Kapliczka wnękowa - Tworóg, ul. Lubliniecka