home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Tychy
- katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
cmentarz, ul. Nowokościelna

Rok powstania: Koniec XVIII w. (?)

Postument: Postument składa się z trzech kamieni nakrytych masywną głowicą. Dolny kamień od dołu zakończony bulwiasto, z profilowanymi krawędziami, jest ze wszystkich stron bogato zdobiony spiralami, wypustkami i rytami. Dwa kamienie powyżej są proste, zdobione jedynie wzorami wyrytymi z obu boków. Wzory kamieni nie pasują do siebie. Środkowy kamień ma odmienny kolor, został zapewne wstawiony a późniejszym okresie, być może zastępując zniszczony fragment cokołu. Na dolnym kamieniu wyryta data 1822. Cokół zwieńczony trapezowatą, masywną głowicą z potrójnym profilowaniem od dołu.

Figury: Krzyż nie posiada figur.

Krzyż: Krzyż jest masywny, grubo ciosany z postacią Chrystusa niemal wielkości krzyża. Ramiona krzyża zakończone w koniczynkę. Napis INRI na szczycie wyryty współcześnie bezpośrednio na krzyżu. O wtórnym pochodzeniu napisu świadczy współczesny kształt liter.

Otoczenie: Krzyż postawiony na betonowej płycie, otoczony kutym płotkiem.

Uwagi: Pierwotnie krzyż stał na starym cmentarzu przy kościele pw. św. Marii Magdaleny. Data na krzyżu wyryta prawdopodobnie dużo później (kształt liter). Archaiczny kształt krzyża i niedopasowanie jego elementów wskazuje na wcześniejszą datę wykonania.

Stan: Przeciętny - krzyż nie jest odnowiony, ale zabezpieczony.

Boża Męka - cmentarz, ul. Nowokościelna

Boża Męka - cmentarz, ul. Nowokościelna Boża Męka - cmentarz, ul. Nowokościelna