home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Tychy
- katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Cielmice, ul. Jedności

Rok powstania: 1815

Postument: Masywny cokół stoi na trapezowej podstawie z tablicą inskrypcyjną. Na tablicy odnowiona inskrypcja: Módl się i pracuj 1815. Podstawa przechodzi w cokół płytą z wklęsłym profilem. Cokół pozbawiony ozdób. Jedynie przednia ściana jest obrysowana ramką o geometrycznym wzorze, z widocznym żebrowaniem. Na cokole profilowana płytka, a na niej masywny gzyms z niewielkimi, ale głębokimi łukami.

Figury: Trzy figury usytuowane są na rozbudowanym gzymsie, pod samym krzyżem. Postacie o barokowych kształtach, wpatrzone są w górę, na krzyż, ze złożonymi rękami. Maria (przy prawym boku krzyża) i Jan Ewangelista (przy lewym boku) stoją. Maria Magdalena siedzi tyłem do krzyża, mocno zadzierając głowę.

Krzyż: Krzyż proporcjonalny do masywnej budowy cokołu. Ramiona krzyża zakończone w strzałkę. Figura Chrystusa płaskorzeźbiona, z nietypowym kształtem twarzy, z dłońmi ułożonymi w tradycyjnej formie. Na szczycie niesymetrycznie zawinięty kartusz INRI w układzie pionowym.

Otoczenie: Krzyż stoi obok ogrodzenia szkoły, otoczony płotkiem. Pod krzyżem zasadzone kwiaty. W tle, na terenie szkoły posadzono drzewa.

Uwagi:

Stan: Dobry.

Boża Męka - ul. Jedności

Boża Męka - ul. Jedności Boża Męka - ul. Jedności
Boża Męka - ul. Jedności