home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Tychy
- katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Jaroszowice, ul. Mysłowicka (II)

Rok powstania: 1816

Postument: Na sześciennej podstawie lastrykowa płyta w miejscu dawnej tablicy fundacyjnej. Na obecnej płycie zapisano zapewne pierwotną inskrypcję: Gewidmet von Johan u. Anna Noras 1816. Podstawa oddzielona od cokołu płytą z wklęsłym profilem. Masywny cokół zwieńczony wydatnym gzymsem z bogato profilowanymi krawędziami, z wygięciami w formie podwyższonych pełnych łuków. W polach tworzonych przez wygięcia gzymsu kwiatowe rozetki (po bokach) a na frontowej stronie główka aniołka (putto?).

Figury: Trzy płaskorzeźby na cokole wsparte na prostokątnych stopniach - z przodu Matka Boża z rękami złożonymi na podołku i rodzajem promienistej aureoli. Na lewym boku postać św. Jana Ewangelisty. Postać na prawym boku nie zidentyfikowana przez mnie. Na gzymsie cokołu, pod krzyżem, siedzi, tyłem do krzyża, Maria Magdalena wpatrzona przed siebie, z rękami złożonymi na podołku.

Krzyż: Krzyż o dobrych proporcjach, z ramionami zakończonymi w strzałkę. Figura Chrystusa stosunkowo głęboko rzeźbiona. Na szczycie kartusz INRI w układzie pionowym, przełamany.

Otoczenie: Krzyż stoi na nieużytkach, obsypany jest żwirkiem i otoczony ciasno metalowym płotkiem. Pod krzyżem tablica fundatorów odnowy krzyża w 2006 r. (Helena i Henryk Drob).

Uwagi:

Stan: Dobry.

Boża Męka - ul. Mysłowicka

Boża Męka - ul. Mysłowicka Boża Męka - ul. Mysłowicka Boża Męka - ul. Mysłowicka
Boża Męka - ul. Mysłowicka Boża Męka - ul. Mysłowicka