home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Tychy
- katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Wygorzele, ul. Jaroszowicka

Rok powstania: 1889

Postument: Cokół stoi na szerszej podstawie. Na jej przedniej ścianie kwadratowa płycina pozostała po tablicy inskrypcyjnej. Obecnie część wgłębienia mieści lastrykową tablicę z nazwiskiem fundatorów: Gewidmet von Albert u. Maria Hrobok 1889. Płyta z wklęsłym profilem oddziela cokół od podstawy. Wnęka na figurę zajmuje niemal całą wysokość cokołu. Wnęka jest zwieńczona trójlistnym (koniczynkowym) łukiem. W górze cokół obwiedziony wąską listwą. Gzyms cokołu płytki, zdobiony odcinkowymi łukami. Pola wygięć gzymsu zdobione ośmiolistnymi rozetkami.

Figury: Figura Matki Bożej mieści się we wnęce cokołu na wysuniętym, okrągłym stopniu. Biała, wysmukła figura Marii ze złożonymi w modlitwie dłońmi i pochyloną głową.

Krzyż: Krzyż na schodkowej stopce, nieco za niski w stosunku do wysmukłej, postaci Ukrzyżowanego. Figura Chrystusa metalowa. Belki krzyża mają lekko ścięte krawędzie. Ramiona krzyża zakończone w strzałkę. Metalowy kartusz INRI w układzie poziomym, lekko falowany, wystający poza obrys krzyża.

Otoczenie: Krzyż nie jest ogrodzony. Wokół wysypany żwirek zabezpieczony krawężnikiem.

Uwagi:

Stan: Dobry.

Boża Męka - ul. Jaroszowicka

Boża Męka - ul. Jaroszowicka Boża Męka - ul. Jaroszowicka Boża Męka - ul. Jaroszowicka