home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Tychy
- katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
ul. Skalna

Rok powstania: 1903.

Postument: Podstawa z wyrytym napisem: Któryś cierpiał za nas rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. Na prawym boku podstawy napis fundacyjny: Fundator. Jan i Zofia JaworeK. 1903 Podstawa oddzielona od cokołu profilowaną płytą (odwrotna sima bazy). Cokół niski, z wnęką na figurę, zwieńczony skromnym gzymsem w formie łamanego daszka. W polach pod daszkiem rozetki - sześciokątne gwiazdki.

Figury: Figura Matki Bożej Różańcowej we wnęce, z dłońmi złożonymi do modlitwy, stoi na wysuniętym stopniu.

Krzyż: Krzyż z lekko ściętymi krawędziami i małymi ostrogami. Belki krzyża zakończone stożkowo. Postać Chrystusa na tle krzyża drobna, z otwartymi dłońmi. Kartusz INRI wąski, w układzie poziomym, lekko falowany w środku i z rozciętymi końcami.

Otoczenie: Przy krzyżu rosły dwa, niezbyt stare, jesiony. Obecnie pozostał jeden z nich.

Uwagi: Krzyż stoi pomiędzy blokami osiedla, dawniej przy drodze ze Żwakowa do Tych.

Stan: Przeciętny, krzyż zabezpieczony metalowymi obręczami.

Boża Męka - ul. Skalna

Boża Męka - ul. Skalna Boża Męka - ul. Skalna
Boża Męka - ul. Skalna