home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Tychy
- katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Glinka, ul. Jeżynowa

Rok powstania: 1923

Postument: Gruby, choć nie masywny, cokół na dwustopniowej podstawie. Części podstawy oddzielone płytą o kowadełkowym profilu. Górna część podstawy z lastrykową tablicą z inskrypcją Im Kreuz ist Heil 1923. Cokół oddzielony od podstawy daszkowym gzymsem, profilowanym od dołu. W cokole ostro zwieńczona i profilowana w środku wnęka na figurę. Cokół zwieńczony łamanym daszkiem.

Figury: Figura NS Matki Bożej znajduje się w przeszklonej wnęce. Obecna figurka chyba nie jest oryginalna.

Krzyż: Stylizowany krzyż stoi na profilowanej płytce. Krzyż, ze ściętymi krawędziami lekko zwęża się ku górze. Uproszczona, mała postać Ukrzyżowanego. Końce krzyża ostro profilowane w strzałkę. Na górze łamany, odwinięty na końcach kartusz INRI w układzie pionowym.

Otoczenie: Krzyż otoczony płotkiem (z przodu metalowym). Z boku i w tle gęste krzewy ozdobne.

Uwagi:

Stan: Dobry.

Boża Męka - ul. Jeżynowa

Boża Męka - ul. Jeżynowa Boża Męka - ul. Jeżynowa Boża Męka - ul. Jeżynowa