home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Tychy
- katalog obiektów

katalog

Figura NMP
Wilkowyje, ul. Wilcza
przy kościele pw. Matki Bożej
Królowej Aniołów

Rok powstania: 1916

Opis: Figura z białego marmuru stoi pod baldachimem na lastrykowym postumencie. Widać, że figura powstała w profesjonalnym warsztacie. Madonna, w długiej szacie spiętej ozdobną broszą, trzyma na lewej ręce małego Jezusa. Drugą, uniesioną przywołuje wiernych. Oboje noszą atrybuty królewskości - Jezus trzyma królewskie jabłko, a Madonna ma na głowie królewską koronę zwieńczoną krzyżem. Prawą ręką Jezus błogosławi. Pod nogami Marii półksiężyc (symbol NMP).

Postument: Prosty, z małym gzymsem, współczesny.

Otoczenie: Figura stoi na dziedzińcu kościoła.

Uwagi: Figura powstała na zamówienie właściciela tutejszego tartaku Franciszka Czecha. Pierwotnie stała przed budynkiem dyrekcji tartaku. Po wybudowaniu kościoła w Wilkowyjach ustawiono ją w obejściu świątyni.

Stan:

Figura NMP - Wilkowyje, ul. Wilcza

Figura NMP - Wilkowyje, ul. Wilcza Figura NMP - Wilkowyje, ul. Wilcza