home

Krzyże i kapliczki województwa śląskiego

powiat zawierciański
- katalog obiektów

katalog

Figura Matki Bożej Niepokalanej
Zawiercie, ul. Kościuszki

Rok powstania: 1904

Figura: Na płaskim, wielobocznym stopniu figura Matki Bożej Niepokalanej. Maria stoi wyprostowana, w koronie, z lekko pochyloną głową i rękami złożonymi na piersiach. Pod stopami MB wąż oplatający kulę ziemską.

Postument: Postument trójdzielny o sześciobocznej podstawie. Niska podstawa obramowana cokolikiem o schodkowo wyciętej górnej krawędzi, wyżej zwężającym się esowato. Na froncie podstawy inskrypcja: Pomnik ten wystawiony z ofiar czcicieli N. Maryi Panny staraniem Księdza T. Zientary Proboszcza Parafji Zawiercie w roku 1904 wykonał J Proszowski. Podstawa zwieńczona dwuwarstwowym gzymsem o dolnej warstwie profilowanej wałkowo. Górna warstwa gzymsu daszkowa. Cokół zbudowany w formie walca, do którego dostawiono trzy przypory. Dolna część postumentu odcięta gzymsem o łamanym, esowatym profilu. Warstwa przypór przyległa do cokołu przechodzi wyżej w potrójne kolumny, na których oparto daszek nad figurą. W dolnej części przypory rozszerzone, zwieńczone daszkami. Wyżej przypory są fazowane, natomiast z górnej części daszków wyrastają wieżyczki zwieńczone sterczynami zdobionymi czołgankami. Na froncie cokołu profilowana płycina zwieńczona trójlistnie ostro, z dopełnieniem do pełnego ostrego łuku. Ponad łukami płyciny roślinne ornamenty. W płycinie grupa figuralna przestawiająca siedzącego na tronie papieża Piusa X, u którego stóp dwóch kapłanów. Jeden z kapłanów stoi wskazując dłonią na tekst papieskiego pisma zapisanego na zwoju trzymanym przez drugiego, klęczącego kapłana. Na zwoju tekst: Wszystkim Wiernym Chrystian Pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo! Dnia 8 IX 1904. Pod figurami podpis: Papież Pius X naznacza Jubileusz 50 lat rocznicy ogłoszenia Dogmatu Niepokalanego Poczęcia Najś. Maryi Panny. Poniżej napisu wizerunek kościoła Piotra i Pawła z dwiema wieżami. Na lewym boku cokołu, w takiej samej płycinie kolejna grupa figuralna. Przedstawia siedzącego na tronie papieża Piusa IX, dłońmi wskazującego na tekst zapisany na płachcie wiszącej przed tronem. U jego stóp klęczą dwaj kapłani, z których jeden wskazuje na papieski tekst. W zwieńczeniu płyciny wizerunek Ducha Świętego. Pod płyciną objaśnienie: Papież Pius IX ogłasza Dogmat Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny: r. 1854. Na prawym boku cokołu kolejna płycina z podobną grupą figuralną. Na tronie siedzi bokiem papież Leon XIII. Podaje olbrzymią księgę kapłanowi klęczącemu u stóp tronu. Obok stoi szlachcic z mniejszą księgą w rękach. Tekst pod płyciną wyjaśnia: Papież Leon XIII zaprowadza Nabożeństwo różańcowe oraz wydaje Encyklikę o stosunkach społecznych: r. 1891. Cokół zwieńczony jest okrągłym, daszkowym gzymsem od dołu zdobionym rzędem kwiatów. Kolumny podtrzymujące daszek nad figurą mają głęboko wycięte attyckie bazy i głowice z roślinnymi ornamentami. Stromy, łamany daszek zwieńczony kwiatonami, bogato zdobiony czołgankami, roślinnymi ornamentami i rzygaczami. Szczyt daszka wieżowy, zwieńczony daszkowym gzymsem i drewnianym kwiatonem.

Otoczenie: Figura stoi na niewielkim trawniku na placu przed kościołem pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła. Podniesiona na trzech, schodkowo ułożonych, wielobocznych płytach.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Figura - Zawiercie, ul. Kościuszki

Figura - Zawiercie, ul. Kościuszki Figura - Zawiercie, ul. Kościuszki Figura - Zawiercie, ul. Kościuszki
Figura - Zawiercie, ul. Kościuszki Figura - Zawiercie, ul. Kościuszki Figura - Zawiercie, ul. Kościuszki
Figura - Zawiercie, ul. Kościuszki Figura - Zawiercie, ul. Kościuszki
Figura - Zawiercie, ul. Kościuszki