home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Żory
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Żory-Rowień-Folwark, ul. Rybnicka

Rok powstania: 1856

Postument: Podstawa jednoelementowa, sześcienna. Na jej froncie zarys ramki z łukowo wyciętymi narożnikami. W ramce pozostałości nieczytelnej inskrypcji. Współcześnie zamontowano tu metalowe cyfry tworzące datę 1856. Na podstawie silnie podcięta płyta zwężająca się ku górze głębokim, esowatym profilem. Cokół niezbyt wysoki z figurą na froncie. W górze cokół obwiedziony listwą. Gzyms cokołu w formie podwójnego grzybka silnie wydłużonego w górę.

Figury: Na froncie cokołu płaskorzeźbiona figura Matki Bożej na dużym stopniu zwężającym się ku dołowi. Figura nieprofesjonalna. Maria przechyla głowę, dłonie splata na brzuchu.

Krzyż: Krzyż prosty, z długim górnym ramieniem. Figura Chrystusa półpełna, z zaciśniętymi dłońmi. Kamienny kartusz INRI w układzie pionowym, lekko falowany, z zatartymi literami.

Otoczenie: Krzyż stoi na trawniku, przy skrzyżowaniu. Ogrodzony łańcuchem zawieszonym na czterech piramidalnych słupkach.

Uwagi:

Stan: Krzyż jest odnowiony, ale figury są silnie zniszczone.

Boża Męka - Rowień-Folwark, ul. Rybnicka

Boża Męka - Rowień-Folwark, ul. Rybnicka Boża Męka - Rowień-Folwark, ul. Rybnicka
Boża Męka - Rowień-Folwark, ul. Rybnicka Boża Męka - Rowień-Folwark, ul. Rybnicka