KATALOG KAPLICZEK


BYTOM

Boża Męka - Bytom

Vitor - ul. Strzelców Bytomskich

Rok powstania: ok. 1890

Postument: Podstawa jednoczęściowa, kostkowa. Na jej froncie napis fundacyjny obramowany ramką z trójlistnymi narożnikami. Na podstawie płyta o łamanym, esowatym profilu. Cokół niski, wypełniony wnęką na figurę. Wnęka zwieńczona ostrym łukiem. Na cokole płyta rozszerzająca się esowato, na niej daszkowy gzyms.

Figury: We wnęce cokołu figura Matki Bożej na kielichowej konsoli, zdobionej akantowym ornamentem i zakończonej gałką. Maria stoi wyprostowana, z dłońmi złożonymi w modlitwie.

Krzyż: Krzyż współczesny, prosty, z krótkimi ramionami. Na nim nowa figurka Chrystusa i mały kartusz. Zachowała się kowadełkowa stopka oryginalnego krzyża.

Otoczenie: Krzyż stoi na wysypanym żwirkiem placyku, na skwerze przed wejściem do kościoła pw. św. Józefa Robotnika. Niestety obok posadzono tuje, które wkrótce zasłonią krzyż.

Uwagi: Krzyż stał wcześniej przy dawnym kościele św. Józefa (rozebranym w 2016 r.). Zdjęcia dolne.

Stan: Dobry, choć w czasie przeprowadzki zniszczono ornament na cokole. Poza tym ubite narożniki gzymsu.

Kapliczki województwa śląskiego. Bytom Boża Męka Vitor, Strzelców Bytomskich
Kapliczki województwa śląskiego. Bytom Boża Męka Vitor, Strzelców Bytomskich
Kapliczki województwa śląskiego. Bytom Boża Męka Vitor, Strzelców Bytomskich
Kapliczki województwa śląskiego. Bytom Boża Męka Vitor, Strzelców Bytomskich
Kapliczki województwa śląskiego. Bytom Boża Męka Vitor, Strzelców Bytomskich
Kapliczki województwa śląskiego. Bytom Boża Męka Vitor, Strzelców Bytomskich
Kapliczki województwa śląskiego. Bytom Boża Męka Vitor, Strzelców Bytomskich
Kapliczki województwa śląskiego. Bytom Boża Męka Vitor, Strzelców Bytomskich