KATALOG KAPLICZEK


BYTOM

Boża Męka - Bytom

Stolarzowice - Plac Jana

Rok powstania: pocz. XX w.

Postument: Masywny postument nie ma wydzielonej podstawy, jedynie jego dolna część jest schodkowo pogrubiona. Postument ma kształt zbliżony do nieco podwyższonego sześcianu. Pionowe krawędzie postumentu nierównomiernie fazowane na ¾ długości – w górnej części fazowanie jest silniejsze. Na frontowej ścianie wyryta inskrypcja zakreślona ramką. Na bocznych ścianach kwadratowe ramki. Gzyms cokołu masywny, podkreślony grubą listwą. Gzyms daszkowy, o niewielkim spadku.

Figury: Krzyż nie posiada figur.

Krzyż: Krzyż z prosto zakończonymi belkami o okrągłym przekroju, stylizowany na drewniany. Mała figurka Chrystusa jest wtórna. Kartusz owinięty wokół górnej belki.

Otoczenie: Krzyż ustawiony na małym skwerze pomiędzy drogami skrzyżowania. Podniesiony na trzech obszernych płytach ułożonych schodkowo.

Uwagi:

Stan: Stosunkowo dobry.

Kapliczki województwa śląskiego. Bytom Boża Męka Stolarzowice, Plac Jana
Kapliczki województwa śląskiego. Bytom Boża Męka Stolarzowice, Plac Jana
Kapliczki województwa śląskiego. Bytom Boża Męka Stolarzowice, Plac Jana
Kapliczki województwa śląskiego. Bytom Boża Męka Stolarzowice, Plac Jana