KATALOG KAPLICZEK


BYTOM

Kaplica - Bytom (Miechowice)

ul. Drobczyka, Góra Gryca

Rok powstania: 1850

Architektura: Kaplica na planie prostokąta z trójbocznie zamkniętą absydą i dwuspadowym dachem. Na wysokości ok. 1 m kaplicę obiega gzyms o kowadełkowym profilu. Boki frontu ujęte w przypory, ponad którymi wznoszą się sterczyny. Okna o ostrołukowym zwieńczeniu znajdują się w ścianach absydy. Obszerne wejście zwieńczone ostrołukowo, zamknięte ozdobnymi, pełnymi, drewnianymi drzwiami. Nad wejściem blenda w formie rozety, profilowana, z krzyżem pośrodku. Szczyt frontowej ściany zdobiony arkadkowym fryzem. W przedniej części kalenicy wysoka, wysmukła neogotycka wieżyczka. Wieżyczka jest ośmioboczna, z ośmioma przyporami zwieńczonymi bocznymi małymi wieżyczkami. Obecnie pozostała tylko dolna część wieżyczki, na którą nałożona jest blaszana rura zabezpieczająca przed rozpadem.

Wnętrze: Wnętrze nakryte sklepieniem krzyżowym. W absydzie zamykany ołtarz (tryptyk) z wizerunkiem św. Barbary.

Otoczenie: Kaplica stoi na szczycie Góry Gryca, stanowiącej fragment parku. Na wzgórze prowadzą kamienne schody, dalej do kaplicy wiedzie chodnik z kostki.

Uwagi: Kaplica fundacji Franciszka Wincklera. W 1856 r. odbudowana i wówczas dobudowano wieżyczkę.

Stan: Kaplica wymaga remontu.

Kapliczki województwa śląskiego. Bytom Kapliczka Góra Gryca
Kapliczki województwa śląskiego. Bytom Kapliczka Góra Gryca
Kapliczki województwa śląskiego. Bytom Kapliczka Góra Gryca
Kapliczki województwa śląskiego. Bytom Kapliczka Góra Gryca
Kapliczki województwa śląskiego. Bytom Kapliczka Góra Gryca
Kapliczki województwa śląskiego. Bytom Kapliczka Góra Gryca