KATALOG KAPLICZEK


BYTOM

Kapliczka fasadowa - Bytom (Łagiewniki)

ul. Górnośląska

Rok powstania:

Forma: Kapliczka w formie zaszklonej wnęki w ścianie. Wnęka zwieńczona łukiem, obramowana drewnianą ramą i cegłami ułożonymi główkowo. Od dołu zdobiona ceglanymi ząbkami. Nad wnęką wysoki ceglany krzyż na piramidalnej, schodkowej stopce.

Figura: We wnęce współczesna, mała figurka MB Różańcowej.

Umiejscowienie: Kapliczka umieszczona na poziomie pierwszego piętra dwupiętrowej kamienicy. Znajduje się pośrodku długości kamienicy, na wysokości górnej krawędzi okien.

Uwagi: Kapliczka wskazana przez pana Tomasza Urbanka. Dziękuję.

Stan: Przeciętny.

Kapliczki województwa śląskiego. Bytom, Łagiewniki, kapliczka fasadowa Madonny, ul. Górnośląska