KATALOG KAPLICZEK


CHORZÓW

Kapliczka fasadowa - Chorzów
(Chorzów Stary)

ul. Mazurska

Rok powstania:

Forma: Kapliczka w formie wnęki w ścianie. Wnęka zwieńczona łukowo, podkreślona parapetem z cegieł. Nad wnęką łukowy naczółek z cegieł. Wnęka pierwotnie była zamknięta drewnianymi drzwiczkami, po których pozostała rama.

Figura: We wnęce figurka Matki Bożej z Dzieciątkiem. Maria, pozbawiona głowy, stoi w kontrapoście na kuli ziemskiej, trzymając Jezusa na lewym ręku. Pod jej stopami księżyc. Jezus w lewej dłoni trzyma królewskie jabłko, prawą dłoń ma urwaną.

Umiejscowienie: Kapliczka umieszczona na poziomie pierwszego piętra, w dolnej linii okien. Kształt wnęki nie jest skomponowany z formą okien.

Uwagi:

Stan: Wymaga remontu.

Kapliczki województwa śląskiego. Chorzów kapliczka fasadowa Madonny, Chorzów Stary, ul. Mazurska
Kapliczki województwa śląskiego. Chorzów kapliczka fasadowa Madonny, Chorzów Stary, ul. Mazurska