KATALOG KAPLICZEK


KATOWICE

Zespół figur,
Katowice (Bogucice)

ul. Markiefki

Rok powstania: koniec XVIII lub pocz. XIX w.

Postument: Figury stoją na grubych słupach z zaznaczoną bazą, fazowanych, o kwadratowym przekroju. W górze słupy rozszerzają się esowato kilkoma profilami w gzyms. Poniżej gzymsu słupy są obwiedzione wąskimi listwami.

Figura: Zespół sześciu postaci świętych na stopniach (z wyjątkiem NMP) w formie litery L. Wszystkie postacie stoją wyprostowane, choć w różnych pozach. Od północnej strony stoją: św. Piotr z otwartą księgą; św. Barbara w koronie, z kielichem w prawej ręce i z lewą ręką opartą na mieczu; Matka Boża spoglądająca w górę, stoi na kuli ziemskiej depcząc węża. Pod jej nogami księżyc; św. Józef pochyla się nad małym Jezusem, trzymając go za rękę. Jezus unosi prawą rękę w geście błogosławieństwa; św. Szczepan w stroju diakona, z ręką na sercu; św. Paweł trzymający się za długą brodę, prawą ręką podtrzymując miecz.

Otoczenie: Postumenty figur są wbudowane w ogrodzenie kościoła pw. św. Szczepana, stanowiąc element kompozycji wejścia od strony ulicy Markiefki.

Uwagi:

Stan: Dobry.

Kapliczki województwa śląskiego. Katowice, Zespół figur świętych, Bogucice, ul. Markiefki
Kapliczki województwa śląskiego. Katowice, Zespół figur świętych, Bogucice, ul. Markiefki
Kapliczki województwa śląskiego. Katowice, Zespół figur świętych, Bogucice, ul. Markiefki
Kapliczki województwa śląskiego. Katowice, Zespół figur świętych, Bogucice, ul. Markiefki
Kapliczki województwa śląskiego. Katowice, Zespół figur świętych, Bogucice, ul. Markiefki
Kapliczki województwa śląskiego. Katowice, Zespół figur świętych, Bogucice, ul. Markiefki
Kapliczki województwa śląskiego. Katowice, Zespół figur świętych, Bogucice, ul. Markiefki
Kapliczki województwa śląskiego. Katowice, Zespół figur świętych, Bogucice, ul. Markiefki
Kapliczki województwa śląskiego. Katowice, Zespół figur świętych, Bogucice, ul. Markiefki
Kapliczki województwa śląskiego. Katowice, Zespół figur świętych, Bogucice, ul. Markiefki
Kapliczki województwa śląskiego. Katowice, Zespół figur świętych, Bogucice, ul. Markiefki
Kapliczki województwa śląskiego. Katowice, Zespół figur świętych, Bogucice, ul. Markiefki