KATALOG KAPLICZEK


KATOWICE

Kapliczka fasadowa - Katowice

Załęże, ul. Gliwicka

Rok powstania: 1899

Forma: Kapliczka jest wnęką (blendą) w ceglanym wykuszu. Wąska, wysoka, zwieńczona ostrołukowo. Pod wnęką trójboczna, kilkuwarstwowa konsola z cegieł. Górna warstwa konsoli tworzy wysunięty gzyms.

Figura: We wnęce figura świętej Jadwigi Śląskiej. Święta w książęcych szatach i koronie, stoi wyprostowana. Lewą ręką podtrzymuje kościół, prawą przyciska do piersi figurkę Matki Bożej.

Umiejscowienie: Kapliczka umieszczona w potężnym, trójbocznym wykuszu na pierwszym piętrze bocznej ściany (od ulicy). Wystrój wykusza neogotycki. Wykusz oparty jest na konsoli identycznej (tylko znacznie większej), jak konsola pod figurą.

Uwagi:

Stan: Dobry.

Kapliczki województwa śląskiego. Katowice kapliczka fasadowa św. Jadwigi Śląskiej, Załęże, ul. Gliwicka
Kapliczki województwa śląskiego. Katowice kapliczka fasadowa św. Jadwigi Śląskiej, Załęże, ul. Gliwicka
Kapliczki województwa śląskiego. Katowice kapliczka fasadowa św. Jadwigi Śląskiej, Załęże, ul. Gliwicka