KATALOG KAPLICZEK


MYSŁOWICE

Boża Męka
Mysłowice (Brzęczkowice)

ul. Ziętka

Rok powstania: 1908

Postument: Podstawa trzyelementowa. Najszerszy, dolny element ma na froncie datę 1908. Środkowy element jest znacznie węższy. Na jego froncie podłużna płycina z polską inskrypcją, ujęta w ramkę. Górna część podstawy oddzielona podwójną płytą o wałkowym (dolnym) i kowadełkowym (górnym) profilu. Ta część podstawy wyższa. Na jej froncie kwadratowa płycina z trójlistnie wyciętymi narożnikami, ujęta w ramkę. W płycinie napis fundacyjny. Podstawa zwieńczona silnie podciętym daszkowym gzymsem. W cokole wnęka na figurę, zwieńczona ostrym łukiem, zamknięta szklanymi drzwiczkami. Gzyms cokołu w formie łamanego daszka.

Figury: We wnęce figura św. Anny z małą Marią. Figury stoją na wielobocznej stopce. Poniżej konsola o tym samym kształcie. Na jej dolnej warstwie podpis figury „S. Anna”. Anna lekko pochyla się nad Marią, lewą rękę kładzie córce na ramieniu, prawą podtrzymuje księgę, z której Maria czyta.

Krzyż: Na postumencie wtórny, lastrykowy krzyż. Krzyż na stopce o profilu powtarzającym profil gzymsu między częściami podstawy. Ramiona krzyża krótkie, zakończone trójlistnie. Figurka Chrystusa mała, metalowa. Kartusza brak.

Otoczenie: Krzyż stoi na trawniku, obok chodnika. Otoczony jest ozdobnym, metalowym płotkiem. Po jego bokach dwie stare lipy. Dojście do krzyża wyłożone kostką.

Uwagi:

Stan: Stosunkowo dobry.

Kapliczki województwa śląskiego. Boża Męka
Kapliczki województwa śląskiego. Boża Męka
Kapliczki województwa śląskiego. Boża Męka
Kapliczki województwa śląskiego. Boża Męka
Kapliczki województwa śląskiego. Boża Męka